© 2020 by Merve Cirisoglu Cotur

 • facebook-square
 • Twitter Square
 • Instagram - Black Circle
 • Linkedin
 • Youtube

TÜRKÇE İÇİN AŞAĞIYA KAYDIRINIZ.

ENGLISH / İNGİLİZCE

‘Beauty Always’ is an album of animated songs for children about compassion, peace, love, grace, generosity, hope, thankfulness, respect, responsibility and friendship; its delightful lyrics are accompanied by amusing melodies and animations with the charming characters. ‘Grace and Kindness’, the first fruit of the 10 songs on the album, came after a long period of devoted hard work.

We hope that the album —of which each word, note and frame is created with great care— will sow seeds of goodness in every child’s world. Please support us so we can reach out to more children.

 

Watch on Youtube: https://youtu.be/AK6teiFJft8

Watch on Facebook: https://www.facebook.com/mervecirisoglu/videos/10156133698452550

Project Designer, Producer and Manager: Merve Cirisoglu Cotur

Project Management Consultant: Aysenur Ozyilmaz Alemdar

Writer: Elizabeth Lymer

Music Arranger: Oliver Wegmuller

Animation Director: Merve Cirisoglu Cotur

Singer: Sarah Pountney aka Shiftypop

Animators: Jordan Nugem, Merve Cirisoglu Cotur

Background Designers: Merve Cirisoglu Cotur, Sarah Schwab

Storyboard and Character Designer: Merve Cirisoglu Cotur

Special thanks to: Canakkale Gestas

* * *

The importance of the project

 

Many children follow children’s songs on TV/social media channels and smartphone applications. Despite being watched over tens of millions of times, prevalent current songs lack a good quality content. Yet the fact that these songs are repeatedly listened to and memorized by children, brings to our attention the importance of paying special care to this field of work.

 

What characterizes the children’s songs currently in the market?

 

The majority of contemporary children's songs target kids of preschool age and are didactic in approach and content. They do not communicate with their audience accessibly or address kids' emotional, spiritual and educational needs. These are some examples of unmet needs we have identified:

 • Songs are not written for kids but for adults.

 • Lyrics include metaphors that kids cannot understand.

 • Moral messages are delivered through feelings like fear, worry or pity.

 • Content reproduces a distorted interpretation of Islam on the matters of love for God and His Prophet, worship and servanthood.

 • The visual quality of animated songs is poor; characters and drawings are often copied from other works.

 • Melodies are usually quite arabesque.

 • When music is included, not enough real instruments are used. Yet, techno/electronic music is very common.

 

What did we pay special attention to while preparing the content of the ‘Beauty Always’ animated songs album?

 

 • The subject matter of our works is chosen in accordance with the cognitive level of children and contains examples from their daily lives with positive messages.

 • The stories of the animation movies are congruous with the lyrics of the songs and every single scene is enriched with side characters.

 • Visual richness and colourfulness are given particular importance and every frame is put together with painstaking care from the costumes of the characters to the details of the objects in the background.

 • The lyrics are written with simplicity, comprehensibility and catchiness in mind.

 • The fact that the songs can be sung either solo or as a group is expected to improve the social skills of the children.

 • There are calming songs as well as lively and cheerful songs.

 • The melodies of the songs are reinterpretations of the royalty-free chimes that children are familiar with; the songs are expected to answer children who seek spirituality from the tunes after identifying with them at the level of joy and social relationships.

 • Instruments from both the eastern and the western cultures are used in the arrangement of the songs.

 • The characters in the animated movies are diverse and represent different nations.

 • The diverseness of the words used in the songs is expected to positively affect the language development of the children who engage with them.

 • The lyrics of the songs carry moral and cultural values such as behaving in a good way, playing together, observing the universe, sharing toys, understanding each other, being kind, helping each other, establishing good friendships, being fair, spreading peace, appreciating the value of time, putting into practice what you have read, being charitable, thanking God…

 • Professionals have worked at every stage from writing lyrics to making the animations, and from singing to arranging the music.

 

What is our plan now?

 

We have presented ‘Grace and Kindness’ as a pilot study of the album, ‘Beauty Always’ animated songs for children. Once we have enough support, we will create our other songs about peace, love, grace, generosity, hope, thankfulness, respect, responsibility and friendship with the same animated characters.

 

How can you support the project?

 

 • Please share ‘Grace and Kindness’ on all your social media platforms and invite your friends to support us so we can reach out to more children.

 • Please encourage influencers to share the album with their audiences.

 • Please be a sponsor for the project. (You may get in contact with us via the contact form)

TÜRKÇE / TURKISH

‘Beauty Always’ Animasyonlu Çocuk Şarkıları albümü; merhamet, barış, sevgi, zarafet, paylaşma, umut, şükür, saygı, sorumluluk, dostluk konularını, İngilizce şarkı sözleri, eğlenceli melodiler ve sevimli karaktere sahip animasyonlarla birleştiren bir çalışmadır. 10 parçadan oluşan albümün ilk meyvesi olan ‘Grace and Kindness’ (Merhamet ve İyilik), aylar süren özverili gayretler neticesinde seyirciyle buluşuyor. Her bir sözcüğünü, notasını ve karesini büyük bir dikkatle dokuduğumuz albümümüzün çocukların dünyasına iyilik tohumları ekmesini umuyor, daha çok çocuğa ulaşabilmek için desteklerinizi bekliyoruz.

Youtube'ta izlemek için: https://youtu.be/AK6teiFJft8

Facebook'ta izlemek için: https://www.facebook.com/mervecirisoglu/videos/10156133698452550

Projenin Tasarımcısı, Yapımcısı ve Yönetmeni: Merve Çirişoğlu Çotur

Danışman: Ayşenur Özyılmaz Alemdar

Yazar: Elizabeth Lymer

Aranjör: Oliver Wegmuller

Animasyon Yönetmeni: Merve Çirişoğlu Çotur

Şarkıcı: Sarah Pountney aka Shiftypop

Animatörler: Jordan Nugem, Merve Çirişoğlu Çotur

Arka Plan Tasarımcıları: Merve Çirişoğlu Çotur, Sarah Schwab

Storyboard ve Karakter Tasarımcısı: Merve Çirişoğlu Çotur

Grace and Kindness şarkısının hazırlanmasına verilen destek için Çanakkale Gestaş'a teşekkür ederiz.

* * * 

Projenin önemi

 

Çocuk şarkıları, pek çok çocuğun televizyon-sosyal medya kanallarında ve telefon aplikasyonlarında severek takip ettiği çalışmalardır. Bu platformların onlarca milyar izlenme sayısına ulaşmasına rağmen hala kaliteli bir içerik üret/e/miyor olmaları, çocukların dilinden düşürmediği ve defalarca dinlediği şarkılara ne kadar dikkat edilmesi gerekildiğini gözler önüne sermektedir.

 

Piyasadaki mevcut çocuk şarkıları nasıl?

 

Çocuk şarkılarının büyük bir çoğunluğu okul öncesi döneme hitap eden didaktik bir üslup ve içeriğe sahiptir. Güzel ahlaka veya dini öğretilere dair hazırlanmış şarkılar ise oldukça kısıtlı ve yetersizdir. Tespit ettiğimiz eksiklikleri ve yanlışları şöyle sıralayabiliriz:

 • Eserlerin çocuklara yönelik değil, yetişkinlere yönelik kaleme alınması.

 • Sözlerin çocukların anlayamayacağı mecazi ifadeler barındırması.

 • Korku, endişe, acıma gibi duygular ile ahlaki mesajların verilmeye çalışılması.

 • Allah ve Peygamber sevgisi, ibadetler, kulluk vs konularda çarpık bir İslam anlayışının yansıtılması.

 • Animasyonlu şarkıların görsel açıdan son derece yetersiz kalması ve çizimlerin ve karakterlerin başka eserlerden kopyalanması.

 • Melodilerin oldukça arabesk olması.

 • Melodiler hazırlanırken çoğunlukla tekno/elektronik müzik kullanılması ve yeterli enstrümana yer verilmemesi.

 

Beauty Always albümünün içeriğini hazırlarken nelere dikkat ediyoruz?

 

 • Eserlerimizin konusu, çocukların bilişsel seviyesine uygun olarak hazırlanmakta, pozitif mesajlarla çocukların günlük yaşamından kesitler içermektedir.

 • Animasyonların hikayesi, şarkı sözleriyle uyumlu bir şekilde kurgulanmakta ve her bir sahne yan karakterle beslenmektedir.

 • Görsel zenginliğe ve renkliliğe önem verilmekte ve karakterlerin kıyafetinden arka plandaki nesnelerin detayına kadar her bir kare ince ince dokunmaktadır.

 • Şarkı sözleri sade, anlaşılır ve hafızada kolay kalıcı olmasına dikkat edilerek yazılmaktadır.

 • Şarkıların bireysel veya grup halinde söylenebilmesinin çocukların sosyal yeteneklerini geliştirmesi beklenmektedir.

 • Hareketli-neşeli şarkıların yanında, sakinleştirici şarkılara da yer verilmektedir.

 • Şarkıların müzikleri çocukların aşina olduğu telifsiz eserlerin yeniden yorumuyla hazırlanmaktadır.

 • Şarkıların aranjmanında hem batı hem doğu kültüründen enstrümanlar bir uyum içinde kullanılmaktadır.

 • Animasyon karakterleri çeşit çeşit olup farklı milletleri temsil etmektedir.

 • Şarkı sözlerinin içerdiği kelime çeşitliliğinin çocukların dil gelişimini olumlu etkilemesi beklenmektedir.

 • Şarkı sözleri ahlaki ve kültürel değerler taşımaktadır: Güzel davranışlar sergilemek, birlikte uyumla vakit geçirmek, evreni gözlemlemek, paylaşmak, birbirini anlamak, kibar olmak, yardımlaşmak, iyi arkadaşlıklar kurmak, adaletli olmak, barışı yaymak, zamanın kıymetini bilmek, okuduğunu pratiğe dökmek, iyilik yapmak, Allah'a şükretmek...

 • Projede şarkı sözlerinden animasyona, seslendirmeden müziğe kadar her bir aşamada profesyonel bir kadro ile çalışılmaktadır.

 

Şimdi ne yapıyoruz?

 

Grace and Kindness’ı, ‘Beauty Always’ Animasyonlu Çocuk Şarkıları albümümüzün pilot çalışması olarak hazırladık. Yeterli desteği bulmamız halinde, aynı animasyon karakterleriyle barış, sevgi, zarafet, paylaşma, umut, şükür, saygı, sorumluluk, dostluğa dair ikinci şarkımızı hazırlayacağız.

 

Nasıl destek olabilirsiniz?

 

 • Daha çok çocuğa ulaşabilmemiz için Grace and Kindness’ı tüm sosyal platformlarınızda paylaşabilir, arkadaşlarınızı bize destek olması için davet edebilirsiniz.

 • Geniş kitlelere hitap eden sosyal medya kullanıcılarının (influencer) çalışmamızı desteklemesi için girişimde bulunabilirsiniz.

 • Çalışmamıza sponsor olabilirsiniz. (İletişim/Contact bölümünden irtibata geçebilirsiniz.)